R / Zajęcia dla przedszkolaków / J / Przedszkole nr 160 „Biały Orzeł” R / Zajęcia dla przedszkolaków / J / Pr…
Trenerzy
Paweł
Czarnecki

tel: +48511900145

Stefan
Dudok